Sunday, 2 November 2014

बने बने ल कहूँ नइ पूछय

बने - बने  ल  कहूँ  नइ  पूछय
मोर  खोरी बर सोंचही  कोन ?

कोन  मोला  स्कूल  अमराही
बासी   मोला  खवाही  कोन ?

दाई - ददा  बर  गरू  परे  हौं
दूसर  अब  सुध  लेही  कोन ?

काला कहौं कोन सुनही मोर
खोरी सँग अब खेलही  कोन ?

भगवान बर  चिट्ठी लिखे हौं
फेर चिट्ठी ल अमराही कोन ?

No comments:

Post a Comment